Telefon: 86 64 22 11

Mail: salg@geovent.dk

​Der opstår nemt fugtproblemer i en ishal. Varm fugtig luft der kommer ind i hallen køles af og kondenserer hurtigt. Kondens opbygges på kolde overflader, og ofte i taget. Fugten drypper ned på isen og forårsager ujævnheder.

Høj luftfugtighed i en ishal medfører dårligt indeklima samt risiko for skimmeltilvækst, og til og med skader på tagkonstruktionen. "Tåge" kan ofte forekomme i uaffugtede haller når udendørstemperaturen er høj, eller under kampe og arrangementer.

Ved hjælp af en affugter kan man sænke luftfugtigheden til det ønskede niveau. Isen får en forbedret kvalitet, og man sliopper for skader på bygningskonstruktionen.

Traditionelt har man styret mod relativ fugtighed. Idag findes enkle regulerringssystemer der kan styre mod et givet dugpunkt.
Dugpunktet er ikke påvirket af temperaturen, det gør at affugteren kan styres bedre og man kan holde isoverfladen uden frostpåslag. Ved høj aktivitet standser affugteren således ikke fordi temperaturen stiger men fortsætter med at holde dugpunktet på et niveau som gør at isen holder en høj kvalitet.

Med dugpunktsregulering kan man endda finregulere så isoverfladens beskaffenhed kan ændres til forskellige aktiviteter f.eks ishokey, kunstskøjteløb eller curling.

​Firmainformation

DST Danmark v/ Geovent A/S

CVR: 54222610

Adresseinformation

Hovedgaden 86

8831 Løgstrup

Kontaktinformation

Telefon: 86 64 22 11

E-mail: salg@geovent.dk