Telefon: 86 64 22 11

Mail: salg@geovent.dk

​I Køl og frostrum opstår ispåvækst når varm luft kommer ind i de kolde rum hvor man åbner og lukker dørene.

Is på gulvet kan gøre det svært at køre truck og is i loftet er direkte farligt. Ispåvæksten gør at man må afrime ofte hvilket tager tid og kræver personaleresourser.

Høj fugtighed kan forårsage at fotoceller tilises. Frosten kan også bevirke at man må afrime og rengøre ofte hvilket laver stop i produktionen. Lønsomheden for et køle eller fryseanlæg mindskes jo mere stilstand der er. Om sommeren kan problemerne blive større end sædvanligt pga. fugtig sommerluft. Produktionsstop forårsaget af fugt er unødige, og med en affugter kan man fjerne is og frostproblemerne.

Med en sorptionsaffugter fra DST kan man mindste ispåvækst betydeligt og dermed få betydelig færre stop ved afrimning og rengøring, samtidig højnes hygiejneniveauet og man undgår is på gulv og loft. Kølesystemet arbejder mere effektivt og leverer mere ensartet køleklima, hvilket sikrer produktkvaliteteten og energiforbruget mindskes.

​Firmainformation

DST Danmark v/ Geovent A/S

CVR: 54222610

Adresseinformation

Hovedgaden 86

8831 Løgstrup

Kontaktinformation

Telefon: 86 64 22 11

E-mail: salg@geovent.dk