Telefon: 86 64 22 11

Mail: salg@geovent.dk

I vandværker og pumpestationer opstår der ofte problemer med kondens, hvilket i sin natur forårsager korrosion og andre fugtskader.

Pumpestationer, vandværker og rensningsanlæg håndterer store mængder vand. Når varmere luft møder en kold overflade f,eks kolde rør opstår problemer med kondens. Problemer med kondens på rør og ventiler betyder korrosion og glatte overflader. Rust og fugtskader på malede overflader forårsager ofte store vedligholdelsesudgifter.

Ved at installere en affugter af sorptionstypen kan man på en økonomisk forsvarlig måde undgå kondensproblemer. Installation og indkøb er en engangsomkostning, ofte med kort tilbagebetalingstid.

Eftersom lugtpartikler bæres af fugt, kan dårlig luft reduceres kraftigt hvis den relative fugtighed holdes under ca 50%.​

​Firmainformation

DST Danmark v/ Geovent A/S

CVR: 54222610

Adresseinformation

Hovedgaden 86

8831 Løgstrup

Kontaktinformation

Telefon: 86 64 22 11

E-mail: salg@geovent.dk